geri
 
 Özel Sektör Şirketler  Kamu Kurumları  İlk, Orta Öğretim & Liseler
           
 Üniversiteler & Eğitim
 Kurumları
 STK'lar  Danışmanlık Firmalarında


 

STK'LARDA MENTORLUK PROGRAMLARI

Yazdırmak için tıklayın!

Mentorluk uygulamaları, sadece geleneksel eğitim politikalarına maliyet etkin bir alternatif model getirmenin ötesinde, kurum genelinde bilgi paylaşımı, iletişim, liderlik gelişimi, beceri geliştirme ve çalışanların / gönüllülerin katılımını teşvik etmekte, oryantasyon, motivasyon, aidiyet, tutundurma boyutunda önemli katkıları beraberinde getirmektedir. Detaylar için...
 

 

           
 Şirketlere Özel
 Mentorluk Programları
 Kurumlarda Mentorluk
 Programları
 Size Özel Mentorluk  Programı Tasarlamak