Mentorluk  Eğitimler  Danışmanlık
           
 Kariyer Yolculuğum  Öğrenme Çemberleri  Kurumsal Sosyal  Sorumluluk


 

Danışmanlık desteğine ilişkin örnek konu başlıkları aşağıda yer almaktadır.

Yazdırmak için tıklayın!

Kurumsal IK ve Eğitim Danışmanlığı

Şirketlere özel Kurumsal Mentorluk Projeleri

Kurumsal Gelişim ve Değişim Yönetimi Projeleri

STK’lar için Sürdürülebilirlik ve Kaynak Geliştirme Programı

Okullar için “Kariyer Farkındalığı” Grup Mentorluk Projeleri

Üniversiteler için “Mezuniyete Hazırlık” Kariyer Danışmanlığı Programları

STK’lar için “Bursiyerler için Aktif Öğrenme ve Güçlendirme Programları”

Özel Sektör için Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri

Uluslar arası Fon Destekli Projeler (WB / EU Projeleri – Key Expert/ Non-Key Expert ve STE Desteği)

Örnek Uygulamalar

Size Özel Bir Proje Danışma ve Destek Sürecini Dizayn Etmek

“Farkındalık” birey veya Kurumlar için kendi başlarına kolay kolay ulaşabilecekleri bir şey değildir. Her birey ve Kurum farkındalık için bir başkasına ihtiyaç duyar. Eğer kim bu gelişim, değişim ve dönüşüm yolculuğunda, gerçekten istekli, denemeye hazırsa ve doğru şapkayı takan (Beceri ve davranışları sergileyen) bir öğrenme ortağına sahip ise gelişim ve öğrenme kendiliğinden ortaya çıkmak üzere olabilir.

Kurumsal stratejik öncelikleriniz, gündeminizde olan ilgilendiğiniz konu başlıkları veya tespit etmiş olduğunuz gelişim alanlarınızda, program ve projeler için “Öğrenme Ortağı” tasarım, planlama, uygulama ve izleme amaçlı danışmanlık desteği sağlar.

Öğrenme Ortağı, özellikle Kurumlar için aşağıdaki alanlarda yürütülecek projeler ve değişim süreçlerini, Kurum içi mentorluk programlarının oluşturulması, yapılandırılması ve uygulanmasıyla destekleyerek, hedeflerinize ulaşmanız için kurum içinde ihtiyaç duyulan öğrenme kültürü, iklimi ve liderlik tarzlarının geliştirilmesi yönünde destek olabilir.


Şirket içi mentorluk programları aşağıdaki temel alanlarda uygulanabilmektedir.

Kurum içinde gelişim programlarının desteklenmesi,

Yeni işe başlayanların oryantasyonu, tutundurma,

Bilgi yönetimi ve transferi, eğitim destek,

Profesyonel kimlik ve beceri geliştirme,

Gelişim / Aksiyon planları,

Önemli iş değişiklikleri,

Uluslararası görevlendirmeler,

Üst düzey yöneticiler,

Yeniden yapılanma süreçleri,

Sosyal sorumluluk projeleri…

Öğrenme Ortağı, Mentorluk Programlarıyla size aşağıdaki konularda yardımcı olabilir:

Yeni Çalışanlar için Oryantasyon amaçlı mentorluk,

Jenerasyon farkı ve yeni nesil çalışanların adaptasyonu ve motivasyonu,

Çalışanlar için tutundurma ve motivasyon amaçlı mentorluk,

Üstün müşteri hizmeti için mentorluk,

Yetenek Havuzu için mentorluk,

Liderlik gelişimi için mentorluk,

Yönetici Adayları ve Yeni Yöneticiler için mentorluk,

Teknolojinin etkin kullanımı için mentorluk,

Üst düzey yöneticiler için mentorluk,

Proje yönetimi için mentorluk,

Yaratıcılık ve yenilik için mentorluk,

Spesifik işbaşı beceri/yetkinlikleri geliştirmek için mentorluk…

Danışmanlık ile ilgili bilgi veya görüşme talebi için